Petro-Canada Duron™ single grade motoroljor

Petro-Canada DURON™ single grade motoroljor lämpar sig för såväl insugnings- som turboladdade moderna utsläppssnåla högeffektsmotorer med avgasåtercirkulation, EGR. 

Duron™ 10W lämpar sig utomordentligt för användning i hydraulik om kravet är SAE 10W -motorolja.

Duron™ single grade motoroljornas klassificeringar:

Duron™ 10W CF CD, SG

Duron™ 30 CF-2, CF/SJ CF-4, CE, CD-II, CD, SH, SG

Duron™ 40 CF-2, CF/SJ CD-II, CD, SH, SG

Duron™ 50 CF-2, CF CD-II, CD, SG

Läs mer:

Petro-Canada Duron™ är förstklassiga motoroljor utvecklade särskilt för dagens tunga maskiner och uppfyller motortillverkarnas senaste kvalitetskrav.

Duron™ single grade från Petro-Canada är avsedd för smörjning av hårt belastade motorer som drivs med diesel, bensin, propan eller naturgas (CNG).

Motoroljor