Petro-Canada Precision™ General Purpose Grease EP 1 och EP2

Litiumtvålbaserade universal smörj-, centralsmörj- och växellådsfett Petro-Canada Precision™ General Purpose EP 1. Rekommenderas för centralsmörjningssystem, som exempel smörjer tungt belastade transportörlager. Det lämpar sig också för mobila gruv- och skogsmaskiner samt till industrilager med hög rotationshastighet. Fettets arbetstemperaturområde är –30 – +125 °C.

Petro-Canada Precision™ General Purpose EP 2 är ett utom­ordentligt universalfett för många användningsområden. Det lämpar sig för smörjning av lager med låga och mellanstora rotationshastigheter och varierande temperaturer, också för våta förhållanden. Utomordentlig slagbeständighet. Tack vare utomordentliga friktionsreducerande additiver är slitaget på delar minimalt och startfriktionen är liten. Fettets arbetstemperaturområde är –25 – +135 °C.

Läs mer:

Petro-Canada Precision™ General Purpose EP 1 och EP 2 litiumtvålbaserade universal smörj-, centralsmörj- och växellådsfetter.